dilluns, 3 de juny de 2013

ASSEMBLEA GENERAL SOCIS AMPA

Em plau convocar-vos a la propera assemblea general ordinària de l’AMPA de l’Escola Carme Guasch i Darné.

Dia: dilluns, 17 de juny de 2013
Hora: 21h
Lloc: aula de psicomotricitat

Ordre del dia:

1. Presentació dels estats comptables i aprovació de la gestió feta per l’òrgan de govern.

2. Proposta de socialització de llibres.

3. Elecció dels nous membres de la Junta Directiva

4. Torn obert de paraules

D’acord amb els articles 12, 13 i 14 dels Estatuts de l’associació en aquesta assemblea es procedirà a l’elecció dels membres de la Junta Directiva per un període de 2 anys (curs 2013/14 i curs 2014/15). Els càrrecs a elegir són: el president, vicepresident, el tresorer i secretari.

D’acord amb l’article 5 dels esmentats estatuts, és un dret del soci, elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva. Per aquest motiu, podeu presentar la vostra candidatura fins el 14 de juny mitjançant un escrit dipositat a la bústia de l’AMPA. La candidatura haurà de ser unitària per la qual cosa haureu d’especificar les diferents persones que la composeu indicant el nom i cognoms i els càrrecs als quals opteu. Un cop finalitzat el termini de presentació de les candidatures, aquestes es publicaran en el taulell d’anuncis de l’AMPA, el mateix dia de l’assemblea. Durant l’assemblea, les diferents candidatures podran exposar el seu projecte i tot seguit es procedirà a l’elecció.

Per la importància dels temes que es tractaran a l’assemblea, us demanem a tots els pares i mares que hi assistiu. L’AMPA som tots i la Junta Directiva és només l’instrument necessari per convertir en realitat els vostres projectes i propostes.

El president de l’AMPA

Josep Fort i Bramon


Figueres, 3 de juny de 2013
 

AMPA Carme Guasch i Darné Copyleft © 2013