dimarts, 24 de juliol de 2012

PLATAFORMA PER LA DEFENSA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA

Us volem informar de la recent creació d’una plataforma per defensa de l’educació pública a Figueres i rodalies.


Perqué?
·         Estem assistint a la desmantellament dels serveis públics que amb tant d’esforç ha costat guanyar
·         El  futur dels nostres fills està en perill, l’educació no es una despesa es una inversió
·         Aquest any només a Figueres han retallat 19 professors (equival a una escola petita) a educació primària. Falta contabilitzar el professors de menys a secundària, a l’escola oficial d’idiomes,...
·         No hi ha cap senyal que ens faci pensar que això quedarà aquí

Amb quins objectius?
·         No ser còmplices amb el nostre silenci d’aquest fet tan greu.
·         Intentar aturar aquest desmantellament
·         Mobilitzar als sectors implicats (pares, alumnes,professors,personal no docent,...)

L’estat de la plataforma es embrionari, hi ha molta feina a fer i necessitem col·laboradors de tot tipus (pares, professors,...) a totes les escoles i instituts de Figueres i rodalies.
Si us plau et necessitem ara mes que mai, et demano que passis a l’acció i t’impliquis en alguna de les comissions que hi ha descrites al final d’aquest correu. Estem preparant un curs acadèmic calent i necessitem idees i mans . Si no anem junts amb aixó no farem res!
Només ens has de dir el teu nom, si ets pare, professor,de quina escola vens i en quina comissió vols participar. M’ho pots dir a mí mateix o a la següent adreça:

SI US PLAU PASSA EL CORREU ALS TEUS CONTACTES QUE PUNGUIN ESTAR AFECTATS
Gràcies
Albert Teba


La estructura que hem creat es la següent:
PROPOSTA ORGANITZACIÓ DE LA PLATAFORMA

ASSEMBLEA
- Màxim òrgan de decisió, on es votarà tots els aspectes on hi hagi debat i totes les accions
abans de realitzar-les.
- La dinamitzarà la comissió gestora permanent i és l’espai on aquesta informarà de tots els
passos que s’estiguin duent a terme.
- Qualsevol membre de l’assemblea podrà convocar una acció d’urgència (via mail), llavors es
decidirà si s’hi dóna suport com a Plataforma o si s’hi va a títol individual.
- Establirà la periodicitat de les reunions.

COMISSIÓ GESTORA
- Hi haurà un mínim d’un membre de cada comissió.
- Convocarà l’assemblea i la dinamitzarà.
- Coordinarà les comissions i farà d’enllaç entre persones que hagin de fer un treball conjunt.
- El portaveu també hi haurà de formar part.

COMISSIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
- Informarà dels efectes que poden causar les accions a terceres persones i als propis membres
de la plataforma
- Revisarà que tot el treball que es dugui a terme sigui legal

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
S’encarregarà de la comunicació interna i externa de l’assemblea
Interna
- Incentivarà la participació.
- Mantindrà informats a tots els membres de l’assemblea ja sigui a través de mails, bloc, web...
Externa
- Mantindrà relació amb la premsa i s’encarregarà de publicar el que calgui.
- Difondrà totes les accions que es decideixin a l’assemblea en els canals d’informació més
convenients
- Potenciarà que la informació arribi a tot l’entorn educatiu

COMISSIÓ D’INFORMACIÓ
- Recollirà i actualitzarà les dades per donar-les a l’assemblea.
- Anirà informant de les decisions que es vagin prenent a nivell municipal, al Departament
d’ensenyament de la Generalitat, al Consell Comarcal, a l’Estat i qui calgui en temes educatius
que ens afectin.

COMISSIÓ D’ACCIÓ
- Proposarà, planificarà i organitzarà les accions de protesta que es decideixin a l’assemblea.
- Farà un calendari general per tal que tothom tingui temps d’organitzar-se.
- Farà una valoració d’aquestes accions per tal de poder millorar les properes i l’aportarà a
l’assemblea.
- Es responsabilitzarà de fer els pressupostos necessaris per a les accions.

 

AMPA Carme Guasch i Darné Copyleft © 2013