dimecres, 26 d’octubre de 2011

Nova web per a les famílies

El portal de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat ha activat un nou web pensat per a les famílies amb fills amb edat escolar. Es diu Junts x l'Educació i ofereix a les famílies recursos i informacions per millorar la implicació en el procés escolar dels fills i les filles. El web pretén ser el portal d’Ensenyament per a les famílies, a través d’un únic canal que evita la dispersió de la informació, de tal manera que les famílies poden accedir a tots els recursos i orientacions de forma senzilla a partir d’aquest canal únic. Trobareu dos apartats clarament diferenciats:
  • Escolaritat, on s’inclou tota la informació necessària des del punt de vista de les diferents etapes educatives.
  • Educar i créixer en família, on es vol donar suport a les famílies per tal que aquestes puguin obtenir més eines per a l’educació dels seus fills/es.
  • L’objectiu és aconseguir una major coresponsabilitat dels pares en el procés educatiu i en la millora de l’èxit escolar
  • Inclou guies, recomanacions, enllaços web i informació en diferents aspectes per a cada etapa educativa

Per si us interessa, aquest és l'enllaç.
 

AMPA Carme Guasch i Darné Copyleft © 2013