dimecres, 22 de juny de 2011

L'horari lectiu del Curs 2011-2012

Una amplíssima representació de les famílies de l'Escola Carme Guasch i Darné ha promogut la sol·licitud al Consell Escolar de Centre perquè es mantingui l'horari lectiu que s'ha aplicat fins a aquest curs (de 9.00 a 12.00 i de 15.00 a 17.00h), una petició que s'ha reforçat amb una recollida de signatures. En aquesta sol·licitud s'argumenten els motius pels quals la modificació horària que proposa el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, i que és de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30h, representa un trasbals organitzatiu per a les famílies dels alumnes, i també es justifiquen les raons per les quals s'ha de mantenir el tram horari habitual. Aquest dilluns, 20 de juny, en el Consell Escolar de Centre s'ha debatut aquest tema i s'ha portat a votació. Tenint en compte que una part dels representants del Consell Escolar han defensat l'horari que proposa el Departament (de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30h) i que una altra part, la representada per les famílies, ha defensat la proposta de mantenir l'horari de 9.00 a 12.00 i de 15.00 a 17.00h, la decisió última la prendrà el director dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona. 
 

AMPA Carme Guasch i Darné Copyleft © 2013